Co warto wiedzieć o zanieczyszczeniu powietrza?
Nauka i edukacja

Co warto wiedzieć o zanieczyszczeniu powietrza?

Smog jest zanieczyszczeniem powietrza, które powstaje na skutek wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zjawisko to ma bardzo niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Należy także podkreślić, że smog destrukcyjnie oddziałuje również na środowisko naturalne.

Jakie rodzaje smogu wyróżniamy?

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje smogu: smog londyński i smog typu Los Angeles. Czym się różnią? W Polsce częściej spotykamy się z problemem smogu londyńskiego. Ten typ zanieczyszczenia powietrza pojawia się głównie w okresie grzewczym. Powstaje na skutek spalania paliw kiepskiej jakości. Do jego występowania przyczynia się także inwersja temperatur. W skład smogu londyńskiego wchodzą: pyły zawieszone, sadza, tlenki azotów i węgla oraz tlenki siarki. Natomiast smog typu Los Angeles pojawia się latem i występuje przede wszystkim na terenach silnie zurbanizowanych, w których można zaobserwować bardzo duże natężenie ruchu samochodowego. W Polsce ten rodzaj smogu to problem takich miastach jak np. Kraków czy Warszawa. Smog typu Los Angeles składa się przede wszystkim z tlenków węgla, węglowodorów i tlenków azotu.

Co warto wiedzieć o zanieczyszczeniu powietrza?

Rodzaj zanieczyszczeń powietrza – niebezpieczne pyły zawieszone.

Jeżeli chodzi o rodzaje zanieczyszczeń powietrza to wyróżniamy trzy podstawowe grupy, są to zanieczyszczenia: chemiczne, fizyczne i biologiczne. Wśród zanieczyszczeń chemicznych najgroźniejsze dla zdrowia i życia ludzi są pyły zawieszone, a szczególnie chodzi tu o pył PM2,5 i pył PM10. PM2,5 to pyły, których średnica nie przekracza 2.5 mikrometra, ich średni dopuszczalny dobowy poziom stężenia w powietrzu wynosi 25 µg/m3. Ze względu na swój niewielki rozmiar są one szczególnie niebezpieczne mogą, bowiem bez problemu przedostać się bezpośrednio przez płuca do krwi. Oddychanie powietrzem zanieczyszczonym przez pył PM2,5 jest bezpośrednią przyczyną wielu chorób układu oddechowego czy też układu krążenia. Natomiast PM10 to cząsteczki, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Dopuszczalne dobowe stężenie pyłu PM10 to 50 µg/m3, natomiast średnie roczne stężenie ustalone przez Unie Europejską to 40 µg/m3. Tego rodzaju aerozole atmosferyczne są szkodliwe dla człowieka, ponieważ zawierają rakotwórcze metale ciężkie. Pamiętajmy, więc o tym, że w trosce o własne zdrowie warto na bieżąco kontrolować stan zanieczyszczeń powietrza. Na szczęście jest na to doskonały sposób, a mianowicie mapy i aplikacja firmy Airly. Dzięki nim w każdej chwili jesteśmy w stanie sprawdzić jakość powietrza w naszej okolicy. Mapy i aplikacja Airly umożliwiają nam kontrole jakości powietrza nie tylko w czasie bieżącym, ale także sprawdzenie prognozy na najbliższe 24 godziny, dlatego też korzystając z nich jesteśmy w stanie bezpiecznie zaplanować nasz pobyt na zewnątrz, tak aby wybrać jak najlepszy moment na spacer lub sport na świeżym powietrzu. Na mapach i w aplikacji Airly z łatwością sprawdzimy, jaki poziom osiągnęły poszczególne rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz czy stan ten przekracza przyjęte normy bezpieczeństwa.