Weryfikacja punktów karnych online
Biznes

Weryfikacja punktów karnych online

Już ponad 454 tysięcy razy dokonano weryfikacji swoich punktów online na platformie gov.pl. Każdy może dokonać sprawdzenia stanu swojego konta. W przypadku posiadania punktów karnych podana jest także informacja o czasie ich wygaśnięcia. To wyjątkowe konto, które w przeciwieństwie do konta bankowego lepiej gdy jest puste.

Limit punktów

Zgodnie z prawem ruchu drogowego limit punktów karnych nie może przekroczyć liczby 24. Osoby, które posiadają prawo jazdy przez krótszy okres czasu, to jest mniej rok wówczas nie mogą przestąpić liczby 20 punktów. Celem punktów jest napomnienie kierowców do wolniejszej i ostrożniejszej jazdy, by zapewnić sobie jak i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo. Jedynym szybkim działaniem jakie mogą wykonać kierowcy to prędkie sprawdzenie stanu swojego konta, liczącego zebrane punkty karne. Dane ukazujące sprawdzalność swojego konta online są pomyślne, ponieważ liczba kierowców, którzy pilnują własnych kont za pośrednictwem online znacznie wzrosła. W ubiegłym roku liczba użytkowników strony wyniosła 362 tysiące przez cały rok, w tym roku było to znacznie więcej, bo aż o prawie 100 tysięcy więcej, a pamiętajmy, że końca roku jeszcze nie było. Najczęściej odwiedzanymi miesiącami byli: luty (prawie 70 000), maj (prawie 50 000) oraz październik (ponad 48 000).

Weryfikacja punktów karnych online

Sposób logowania

Wymogiem sprawdzenia swoich punktów karnych jest posiadanie profilu zaufanego, wystarczy go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Należy pamiętać, że nie można sprawdzić punktów karnym nikomu innemu, prócz samemu sobie. A zatem gdy profil zaufany założony, następnym krokiem będzie wejście na stronę www.GOV.pl, odnaleźć w menu po lewej sekcję Usługi dla obywatela, wybrać zakładkę Kierowcy i pojazdy, a w niej e-usługę – Sprawdź swoje punkty karne. Logowanie odbywa się przez swój profil zaufany. Po zalogowaniu informacja na temat posiadanych punktów karnych ukaże się od razu. Liczba punktów karnych znika po roku od ich przyznania. Jest także opcja zmniejszenia punktów karnych poprzez uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu orgaznizowanym przez WORD.