Wypłata świadczeń postojowych w Małopolsce
Biznes

Wypłata świadczeń postojowych w Małopolsce

W całej Polsce osobom, które prowadzą działalność gospodarczą lub wykonują umowy cywilnoprawne wypłacane są tak zwane świadczenia postojowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory wypłacił już 2,1 mln świadczeń na łączną kwotę ponad 4,1 mld zł. Jak sytuacja z wypłatą świadczeń kształtuje się w Małopolsce? Gdzie w regionie wypłacono najwięcej środków pieniężnych?

Wypłata świadczeń postojowych w Małopolsce.

W Małopolsce do tej pory dokonano już wypłaty prawie 233 tys. świadczeń postojowych w łącznej wysokości 455 mln złotych. Najwięcej, bo, aż 117,6 tys. świadczeń postojowych na łączną kwotę 225 mln zł wypłacił krakowski oddział ZUS. Na drugim miejscu uplasował się sądecki oddział ZUS. W placówce tej wykonano 54,6 tys. przelewów na kwotę 109,3 mln zł. Z kolei chrzanowski ZUS udzielił pomocy 32,8 tys. osób, a kwota przekazana przez ten oddział to 65,4 mln zł. W Tarnowie wypłacono natomiast 54,9 mln zł, a pomoc trafiła do 27,6 tys. osób.

Wypłata świadczeń postojowych w Małopolsce

Informacje dotyczące świadczeń postojowych.

Szczegóły sprawy dotyczącej wypłaty świadczenia postojowego można sprawdzić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Odnajdziemy tam informacje o statusie wniosku. Na stronie internetowej ZUS bez problemu uzyskamy informacje, w jaki sposób dokonać takiego poglądu. W ostatnich miesiącach bardzo wiele osób chętnie korzysta z tego typu rozwiązania, a świadczy o tym znaczący wzrost zarejestrowanych profili PUE. Na chwilę obecna jest ich już prawie 4,4 mln w skali całego kraju.

Kto może liczyć na wypłatę świadczenia postojowego?

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców to zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby świadczenie postojowe zostało im wypłacone musi zostać spełniony następujący warunek, a mianowicie - prowadzenie działalność gospodarczej przed 1 kwietnia. Ponadto przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o 15% od miesiąca ubiegłego. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne również istotna jest data 1 kwietnia 2020, to właśnie przed tym dniem musi być zawarta tego typu umowa. Co ważne przychód takiej osoby w miesiącu, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć 300 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Wypłata świadczeń postojowych zostaje przyznana maksymalnie 3 razy.