Diagnostyka w stomatologii
Zdrowie

Diagnostyka w stomatologii

Nowoczesne podejście do stomatologii skupia ogromną wagę na procesie diagnostycznym. To on warunkuje kolejne etapy leczenia stomatologicznego. Diagnoza składa się z kilku elementów, takich jak rozmowa z pacjentem, badanie kliniczne oraz badania dodatkowe. Dzięki temu coraz więcej gabinetów stomatologicznych, wyposażonych jest w najnowocześniejsze sprzęty diagnostyczne. Wystarczy wpisać np. dentysta Kraków i sprawdzić, czy w wyszukanym gabinecie kładziony jest nacisk na dokładną diagnozę. To, co wyróżnia dobrego stomatologa, to z pewnością wnikliwa diagnostyka.

Pierwsze badanie – ocena stanu jamy ustnej

Po przyjściu do gabinetu lekarz ocenia wszelkie zmiany próchnicowe, ich stadium oraz położenie powierzchniowe. Próchnica jest bardzo trudna do wykrycia na początku. Zwykle jest ona diagnozowana w stadium rozwiniętym i nieodwracalnym, co prowadzi do konieczności rozpoczęcia leczenia zachowawczego. W trakcie tego badania lekarz dentysta sprawdza stan błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł oraz przyzębia. Monitoruje występowanie niepokojących zmian i kondycję węzłów chłonnych.

Diagnostyka w stomatologii

Wyposażenie gabinetów stomatologicznych – np. dentysta Kraków

Dawniej, bolący ząb traktowany był jako ten, konieczny do usunięcia. Wynikało to głównie z braku odpowiedniej aparatury, która określała by aktualny stan uzębienia. Współcześnie, np. dentysta Kraków pierwsze przeprowadzi dokładny wywiad z pacjentem, dokona przeglądu jamy ustnej, a następnie zleci konkretne badania. Zanim przystąpi do działania dokładnie doprecyzuje na podstawie wyników badań, jaki plan leczenia zostanie wdrożony.

Współcześnie gabinety stomatologiczne wyposażone są w najnowocześniejsze sprzęty diagnostyczne, które zapewniają wysoki poziom opieki stomatologicznej. Wiele pracowni RTG posiada cyfrowe aparaty rentgenowskie, które wykonują zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne. Dzięki nim można zaplanować leczenie stomatologiczne, a nawet ortodontyczne. Większość gabinetów zabiegowych wyposażonych jest w nowoczesne aparaty rentgenowskie, które służą do wykonywania zdjęć punktowych i skrzydłowo-zgryzowych. Nawet mały rozmiar ogniska daje bardzo wyraźne odwzorowanie szczegółów, co wpływa na wartość diagnostyczną ilustracji. Co ważne, współczesne aparaty do diagnozowania pozwalają za pomocą obrazowania cyfrowego zmniejszyć dawkę promieniowania nawet o 80 czy 90% w zestawieniu ze zwykłą metodą wywoływania zdjęć. Dziś nie ma gabinetu, w którym nie znajdowałaby się kamera węwnątrzustna, która rejestruje obraz zębów i tkanek ich otaczających. Stomatolodzy wykorzystują często łuk twarzowy, który zapewnia wnikliwą analizę zwarcia, a także artykulator, który jest podstawą dalszego planowania leczenia stomatologicznego. Dzisiejsze mikroskopy operacyjne są w stanie powiększyć obraz nawet o kilkadziesiąt razy, co pozwala na zobaczenie nawet najmniejszego szczegółu, które są trudno widoczne w innych badaniach diagnostycznych. W badaniu klinicznym stosowane są także lupy zabiegowe, które powiększają obraz kilkukrotnie.

Materiał zostały przygotowany we współpracy z dentocentrum.pl – dentysta Kraków.