Adwokat czy radca prawny w Krakowie? Czym się różnią oba te zawody?
Kraków

Adwokat czy radca prawny w Krakowie? Czym się różnią oba te zawody?

Wbrew pozorom, adwokat i radca prawny to nie synonimy tego samego zawodu, mimo tego, że pojęcia te są bardzo często stosowane zamiennie. Celem funkcjonowania obu tych profesji jest wspieranie klientów w rozwiązywaniu ich problemów prawnych oraz reprezentowanie ich interesów przed sądem i instytucjami państwowymi. Czym różni się profesja adwokata i radcy prawnego i do którego profesjonalisty warto się zwrócić?

Adwokat i radca prawny w Krakowie – co łączy obu profesjonalistów?

Adwokat i radca prawny są przedstawicielami profesji prawniczych, których potocznie określa się mianem prawników lub mecenasów. Aby nimi zostać, muszą skończyć 5-letnie wyższe studia prawnicze oraz odbyć 3-letnią aplikację, która kończy się egzaminem przed Ministrem Sprawiedliwości. Przedstawiciele obu profesji zajmują się profesjonalnym wspieraniem swoich klientów w rozwiązywaniu ich problemów prawnych – w tym udzielają porad prawnych, konsultacji, sporządzają pisma sądowe, akty prawne oraz reprezentują interesy klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej występując w roli ich pełnomocników.

Radca prawny i adwokat są zawodami zaufania publicznego, co wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami względem klienta oraz wymiaru sprawiedliwości. Jednym z najważniejszych, wspólnych dla radcy prawnego i adwokata obowiązków, jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Wszystkie informacje udzielanie przez klienta jego pełnomocnikowi są chronione i nie mogą zostać ujawnione bez jego zgody osobom postronnym. W celu ochrony swoich interesów na wypadek, np. przegranej w sądzie, każdy adwokat i radca prawny w Krakowie musi posiadać także wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pozwala lepiej chronić interesy ich klientów.

Adwokat czy radca prawny w Krakowie? Czym się różnią oba te zawody?

Najważniejsze różnice między adwokatem a radcą prawnym

Aktualnie różnic między tymi oboma profesjami prawniczymi jest bardzo niewiele i są one mało istotne z punktu widzenia przeciętnego człowieka. Warto także wiedzieć, że Polska jest obecnie jedynym krajem w Europie, w którym równolegle funkcjonują obie, bardzo do siebie podobne profesje prawnicze. Zawód adwokata i radcy prawnego są bowiem pokrewne, co w praktyce oznacza, że nie ma większego znaczenia, czy wybierzemy usługi jednego czy drugiego. Jeszcze do niedawna, to jedynie adwokat mógł być pełnomocnikiem w sprawach karnych i karnoskarbowych, od 2015 r. rolę tę mogą jednak pełnić także radcy prawni.

Różnice między radcą prawnym a adwokatem są więc niewielkie, wybór konkretnego specjalisty sprowadza się więc głównie do osobistych preferencji klienta oraz charakteru sprawy, która ma zostać załatwiona z pomocą profesjonalnego prawnika. Poszukując odpowiedniego radcy prawnego lub adwokata w Krakowie warto natomiast zapoznać się ze specjalizacją każdego profesjonalisty. Zatrudnienie prawnika specjalizującego się w dziedzinie prawa, której dotyczy nasz problem, jest bowiem kluczowe dla jego szybkiego i korzystnego rozwiązania.

Partnerem artykułu jestradca prawny kraków – Kancelaria Actio.