Nauka zdalna na uczelniach – do kiedy?
Nauka i edukacja

Nauka zdalna na uczelniach – do kiedy?

Już wiadomo, że nauka zdalna na uczelniach została przedłużona do 30 września 2021 roku. Oznacza to, że do końca tego roku akademickiego nauczanie odbywać się będzie w trybie online. Zostało to ogłoszone w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki, które pojawiło się 26 lutego 2021 roku w Dzienniku Ustaw.

Nauka zdalna przedłużona

Od 26 lutego do 31 września 2021 roku będzie obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji i nauki dotyczące przedłużenia nauki zdalnej w uczelniach wyższych. Wynika to z czasowego ograniczenia funkcjonowania ośrodków akademickich z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii koronawirusa. Jest to ważna informacja dla studentów oraz doktorantów, oznaczająca, że nauczanie będzie nadal kontynuowane w formie takiej, jaka trwa praktycznie od początku semestru zimowego, z wyłączeniem dwóch pierwszych tygodni.

Ważna wzmianka w rozporządzeniu

W rozporządzeniu pojawiła się informacja, mówiąca o tym, że uczelnie mają prawo do prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym w przypadkach, w których niemożliwe jest realizowanie programu studiów na odległość. Ponadto ośrodki akademickie mogą prowadzić zajęcia na uczelni dla ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Te decyzje odnośnie formy kształcenia dla tych kierunków podejmowane są przez rektora uczelni bądź kierownika, zajmującego się kształceniem doktorantów.  

Nauka zdalna na uczelniach – do kiedy?

Kontrola efektów nauczania

W sytuacji kształcenia doktorantów w trybie online występuje możliwość weryfikacji efektów uczenia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jest to zapisane w wspominanym rozporządzeniu ministra edukacji i nauki. Ponadto wszelkie uchwały mogą być podejmowane przez władze uczelni w sposób zdalny.

Rocznica nauki zdalnej na uczelniach

W marcu przypada I rocznica nauczania zdalnego w większości polskich uczelniach. Nastąpiło to w czasie wybuchu epidemii w kraju. Od tego czasu większość uczelni nieprzerwanie realizuje zajęcia w ten sposób, niewiele z nich decyduje się na prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym.