Autorytet kierownika - o co zadbać?
Biznes

Autorytet kierownika - o co zadbać?

Każda osoba pełniąca kierownicze stanowisko w miejscu pracy powinna zbudować swój autorytet. Mimo faktu, że w dzisiejszych czasach dystans między pracownikami, a przełożonymi się skrócił, nie oznacza to, że nie jest wymagany pełen szacunek. Ważne jest to, aby zachować pewne proporcje w porozumiewaniu się. Wiedzieć kiedy i w jaki sposób się zachować.

Autorytet kierownika - o co zadbać?

Jak zbudować autorytet w miejscu pracy?

Autorytet wiąże się przede wszystkim z pełnym zaangażowaniem ze strony zarówno pracownika, jak i kierownika. Niezbędne jest ponadto wzajemne zaufanie podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Pracownik nie musi być bezwarunkowo posłuszny, lecz w sposób właściwy wykonywać powierzone zadania. Wynika to w dużej mierze z przekonania o słuszności takiego zachowania. Z pewnością większy autorytet posiadają kierownicy o wyższych kwalifikacjach oraz umiejętnościach. W tym aspekcie pojawia się właśnie wspomniane wcześniej zaufanie. Profesjonalizm w każdej odsłonie wykonywanej pracy buduje całą spójność zespołu. Występują bardzo solidne podstawy do kontynuowania współpracy na najwyższym poziomie.

Umiejętność wzajemnego porozumiewania się

Przepływ informacji i swobodne porozumiewanie się jest kolejnym fundamentem zarządzania ludźmi i powierzonymi zadaniami. Klarowne komunikaty, plan działania wprowadzają pozytywną atmosferę, która odzwierciedla się idealną atmosferą w miejscu pracy. W ten sposób kadra kierownicza buduje swój autorytet, jednocześnie utrzymuje dobre relacje z podwładnymi. Wskazana jest ponadto empatia, która ściśle wiąże się z powyższym punktem. Otwarte relacje, brak negatywnych emocji i nakazujących komunikatów pozwala na stworzenie idealnego teamu. Często to do kierownika należy obowiązek rozwiązania konfliktów, czy łagodzenia trudnych sytuacji. Angażowanie się w problemy podwładnych jest zawsze mile widziane, gdyż odsłania się wówczas ludzką stronę. Wyższe stanowisko nigdy nie powinno oznaczać wykorzystywania tego faktu. Na sam koniec należy jeszcze wspomnieć o prezencji, o którą koniecznie należy zadbać.