Edukacja przedszkolna
Nauka i edukacja

Edukacja przedszkolna

Dzieci najszybciej uczą się w pierwszych latach swojego życia. Wybór odpowiedniego przedszkola jest, więc bardzo istotną kwestią, która niewątpliwie ma ogromny wpływ na przyszłość dzieci. Rozwój dziecka zależy między innymi od tego, jakie warunki do nauki i zabawy zapewnimy mu w najmłodszych latach. Jednego możemy być pewni, umiejętności nabyte w przedszkolu zapewnią naszemu dziecku bardzo dobry start w edukacji wczesnoszkolnej.

Jakie są korzyści z chodzenia do przedszkola?

Przedszkole to przede wszystkim profesjonalnie przygotowane dla potrzeb dziecka środowisko. Dzieci w przedszkolu uczą się współdziałać w grupie, przestrzegać ogólnych norm a także rozwijają swoją samodzielność. Nawiązują tu również swoje pierwsze przyjaźnie, co jest ważne dla ich rozwoju społecznego. Podczas zajęć przedszkolnych rozwój dziecka stymulowany jest poprzez organizowanie różnych form aktywności zarówno umysłowej, ruchowej jak i plastycznej. Uczęszczanie dziecka do placówki przedszkolnej ma wpływ na rozwój jego dojrzałości emocjonalnej.  Dzięki zorganizowanym zajęciom w grupie dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne i techniczne oraz kształtują odpowiednie systemy wartości. Badania dowodzą, że dzieci, które chodziły do przedszkola, przez co najmniej 3-4 lata w pierwszych latach szkolnych przewyższają pod względem wielu umiejętność swoich rówieśników, którzy do przedszkola nie uczęszczali.

Przedszkole prywatne czy państwowe?

Wielu rodziców zastanawia się, do którego typu placówki posłać swoje dziecko. Zarówno przedszkola prywatne jak i państwowe podlegają kontroli Sanepidu i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przedszkolach państwowych na realizację podstawy programowej przeznaczane jest 5 godzin dziennie, natomiast w prywatnych liczba godzi nie jest sztywno określona. W przedszkolach prywatnych dzieci korzystają z wielu zajęć fakultatywnych takich jak np. gimnastyka, warsztaty teatralne, nauka języka obcego. Jednak nauka w tego typu placówce wiąże się z większymi kosztami finansowymi. Nie ważne, na jaki rodzaj przedszkola się zdecydujemy najważniejsze by nasze dziecko czuło się w nim dobrze.

Edukacja przedszkolna