Polska Klasyfikacja Działalności - czym jest?
Biznes

Polska Klasyfikacja Działalności - czym jest?

Rozpoczęcie prowadzenia działalności wiąże się z wieloma formalnościami. Jedną z nich jest wybór kodów działalności gospodarczej, czyli kodów oznaczających konkretne czynności. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to specjalny rejestr, w ramach którego zamieszczono rodzaje działań w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy kod składa się z pięciu cyfr, a pełen wykaz został ustalony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Cel istnienia PKD

Zestawienie to powstało w celu usystematyzowania czynności, którymi zajmują się polskie firmy. Te aspekty są ważne między innymi dla urzędów państwowych. Potrzebują one informacji na temat powstających działalności i głównych zakresów ich działalności. Klasę działalności określa się ponadto do celów statystycznych, na podstawie których powstają szczegółowe raporty umieszczane na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. To zbiór najważniejszych informacji o ilości nowo powstałych firm, oraz tych, które już zakończyły swoją działalność. Po takie dane sięgają różne osoby, także te, które mają zamiar rozpocząć swoją działalność i chcą zapoznać się z funkcjonującą już konkurencją. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do wyboru co najmniej jednego kodu PKD, w praktyce jednak wybiera się ich więcej.

Polska Klasyfikacja Działalności - czym jest?

Niezbędne formalności dla nowych firm

Założenie firmy w Polsce nie jest szczególnie trudne, ale wymaga to dopełnienia mnóstwa formalności. Wprowadzenie Nowego Ładu nie ułatwiła sytuacji, ale nie miało to wpływu na zasady dotyczące Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kody wskazuje się na formularzu CEIDG-1, pierwsza pozycja to oznaczenie głównej działalności przedsiębiorstwa, a w następnych rubrykach zaznacza się dodatkowe. Ustalenie przeważającej działalności opiera się zazwyczaj na wyliczeniu procentowego udziału w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Dla nowych przedsiębiorców będą to jedynie wstępne założenia, szacunki zawarte w biznesplanie. Wybór odpowiednich kodów PKD jest bardzo istotne, zaniechanie tego obowiązku może być tożsame z nałożeniem kary grzywny.