Zostań coachem w Krakowie dzięki studiom podyplomowym
Nauka i edukacja

Zostań coachem w Krakowie dzięki studiom podyplomowym

W Krakowie występuje możliwość podjęcia nauki na kierunku coach studia podyplomowe, które jednocześnie przygotowują do zawodu coacha i trenera. Można go zdobyć na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się w jaki sposób te dwie role wzajemnie się przenikają oraz co je odróżnia. Czym zatem dokładnie charakteryzuje się ten kierunek?

Coach studia podyplomowe na WSE w Krakowie

Program coach studia podyplomowe został podzielony na dwie części. Jedna część jest coachingowa, która skupia się na uczeniu Kluczowych Kompetencji Coacha na podstawie standardów opracowanych przez International Coach Federation tzw. ICF. Druga część rozwija kompetencje trenerskie powiązane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ewaluacją szkoleń. Jak można się domyślić zajęcia coachingowe wykładane są przez doświadczonych coachów, a trenerskie przez praktykujących trenerów. Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności coachingowych i trenerskich. Słuchacze mają posiadać wiedzę dotyczącą prowadzenia sesji coachingowych w trakcie zajęć i poza nimi oraz przygotować projekt 8-godzinnego szkolenia.

Zostań coachem w Krakowie dzięki studiom podyplomowym

Cechy podstawowe kierunku

Podczas studiów słuchacze nabywają wprawy w kontaktach z klientami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi podczas przygotowania szkoleń zgodnie z potrzebami danej organizacji lub projektów szkoleniowych dla partnerów uczelni. To, co wyróżnia ten kierunek to z pewnością interaktywna i angażująca forma prowadzenia zajęć. Między innymi są stosowane zadania indywidualne, zespołowe, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, praca z kamerą, demonstracje czy gry szkoleniowe np. Mindlab i Pracownia Gier Szkoleniowych. Dzięki zajęć z kamerą słuchacze otrzymują profesjonalną informację zwrotną odnośnie nabytych kompetencji trenerskich. Podobnie rzecz się ma w przypadku superwizji gdzie słuchacze otrzymują informacje odnośnie umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem sesji coachingowych.  

Warsztat pracy coacha

W trakcie studiów słuchacze biorą udział w różnych sesjach coachingowych takich jak Coaching i struktura sesji coachingowej, Narzędzia coachingowe, Coaching kompetencyjny, Budowanie relacji coachingowej również w pracy on-line, Praca z perspektywą, Kontraktowanie coachingu w tym kontraktowanie sesji w wersji on-line, Praca z przekonaniami i emocjami oraz Seminarium dyplomowe coaching. Dzięki temu mają możliwość poznania metody i narzędzia wykorzystywane w pracy coacha.

Warsztat pracy trenera

Uczestnicy studiów biorą udział w zajęciach takich jak Przygotowanie projektu szkoleniowego, Kompetencje trenerskie, Projektowanie szkolenia w tym w wersji on-line, Prowadzenie szkolenia w tym w wersji on-line, Prezentacja gry szkoleniowej, Praca z głosem, Narzędzia trenerskie, Projektowanie gier szkoleniowych, Narzędzia do prowadzenia interaktywnych szkoleń on-line oraz Seminarium dyplomowe trening. Dzięki temu słuchacze zapoznają się z metodami i narzędziami stosowanymi w pracy trenera.