Realizacja Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce.
Kraków

Realizacja Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce.

Łączne koszty dotyczące realizacji uchwały antysmogowej, jakie poniosły samorządy w związku z jej realizacją to w skali całego województwa małopolskiego kwota opiewająca na 585 milionów złotych. Jakie zatem działania w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza zostały podjęte przez małopolskie gminy i powiaty?

Jak wygląda realizacja Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce?

Jednym z ważnych celów Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia ludzi. Podsumowania wdrażania tego programu dokonał w ostatnim czasie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz. Jak informuje Wicemarszałek do realizacji programu „Czyste powietrze” przystąpiły wszystkie gminy z regionu. Obecnie każda z gmin zabezpiecza odpowiednie środki na działania antysmogowe. Jakie zatem są efekty tych działań? Do sukcesów można zaliczyć miedzy innymi wymianę starych pieców na nowe. W 2019 roku zlikwidowano 15 tysięcy kotłów na paliwa stał, zaś w roku 2020 około 10 tysięcy. W samym Krakowie były to likwidacje w ilości 4186 w 2019 roku i 86 w 2020 roku. Do gmin z dużą ilością wymian pieców zaliczamy również Skawinę, Tarnów oraz Liszki. Na terenie Małopolski można także zaobserwować coraz więcej paneli fotowoltaicznych. Jak informuje Tomasz Urynowicz w samym 2020 roku dokonano aż 7 tys. termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz zrealizowano aż 10 tys. inwestycji w OZE.

Realizacja Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce.

Jak wyglądała sytuacja z kontrolami?

Jeżeli zaś chodzi o wyniki przeprowadzonych kontroli to na ponad 16 tys. kontroli liczba przypadków, w których przepisy ustawy nie były przestrzegane wynosi 992, natomiast aż podczas 883 kontroli odkryto, iż w piecu pali się odpadami. W sumie wystawiono mandaty na 138 tys. złotych, skierowano również 226 spraw do rozpatrzenia w sądzie. Warto także dodać, ze Wicemarszałek Województwa Małopolskiego odniósł się również do doniesień o odrzuceniu projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności. Według niego stworzenie stref czystego transportu jest potrzebne, ponieważ może znacząco przyczynić się do walki ze smogiem.