Jak dokładnie przedstawia się początkowa historia Krakowa?
Kraków

Jak dokładnie przedstawia się początkowa historia Krakowa?

Kraków uznawany jest za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce pod względem zabytków. Uznaje się, że początki tego miasta sięgają już epoki kamienia łupanego, co zostało potwierdzone w badaniach archeologicznych. Popularne w Krakowie kopce Wandy oraz Krakusa miały powstać natomiast już w VII wieku. Historia tego miasta jest naprawdę bardzo bogata.

Kraków w czasach średniowiecza

Historia Krakowa w okresie średniowiecza mówi o wzgórzu wawelskim, na którym funkcjonował gród z podgrodziem otoczony wałek obronnym. Na przełomie wieku X oraz XI na tym terenie zaczęły pojawiać się pierwsze murowane budowle, a były to głównie zamki oraz kościoły. W roku 1000 utworzono pierwsze biskupstwo. Z kolei w 1142 roku biskup poświęcił drugą katedrę, która powstała na terenie zburzonego romańskiego kościoła. Historia Krakowa przypomina naprawdę bardzo ważną datę, a mianowicie rok 1128, gdy miasto na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego stało się praktycznie stolicą całego kraju. W 1257 roku nastąpiła zmiana urbanistycznego układu miasta, gdyż w centrum położony został rynek, a ulice rozchodziły się w formie szachownicy. Po raz pierwszy w 1320 roku nastąpiła w Krakowie pierwsza koronacja, a dotyczyła ona Władysława Łokietka oraz jego żony.

Jak dokładnie przedstawia się początkowa historia Krakowa?

Kraków za czasów Jagiellonów

Za rządów Jagiellonów to miasto stało się monarchią, w którym zasięgu znalazły się rdzenne ziemie polskie oraz duże obszary litewsko-ruskie. Historia Krakowa w tym czasie charakteryzowała się gwałtownym rozwojem życia artystycznego oraz kulturalnego. To miasto było celem podróży wielu naukowców i artystów z różnych zakątków Europy. Historia Krakowa wspomina o również o przebudowie wawelskiego zamku, który w krótkim czasie stał się prawdziwym zabytkiem architektury renesansowej. Niestety u schyłku XVI wieku stolica została przeniesiona do Warszawy, w wyniku czego Kraków stracił swoje znaczenie. Po upływie około 100 lat miasto zostało zdziesiątkowane przez czarną ospę. Następnie w wyniku wojen szwedzkich doszło do zniszczenia oraz zrabowania wielu pereł architektury.