Transformacja przepisów, regulujących przemieszczanie się hulajnogami po Krakowie
Biznes

Transformacja przepisów, regulujących przemieszczanie się hulajnogami po Krakowie

Przewodniczący Urzędu Miasta Krakowa, pan Jacek Majchrowski stara się o zmianę przepisów dotyczących komunikacji za pomocą hulajnóg. Głównym celem prezydenta jest metamorfoza Kodeksu, dotyczącego transportu szosowego oraz usystematyzowanie norm, mających związek z transportem hulajnogami.

Pozytywne aspekty hulajnóg

Hulajnogi są przyszłością dla większych aglomeracji. Są one bezpieczne dla środowiska, znacznie ekonomiczniejsze oraz przyjemne do lokomocji zatłoczonymi ulicami. Dzięki nim nieporównywalnie szybciej dostaniemy się w miejsce, do którego zwykle zmierzamy
w niekończącym się korku. Za pośrednictwem hulajnóg oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale także i czas.

Niebezpieczne zdarzenia

Jak ostatnie wydarzenia pokazały, brak ściśle określonych norm, dotyczących przemieszczania się nimi po miastach stanowią duże zagrożenie dla użytkowników hulajnóg, innych środków transportu oraz pieszych. Osoby podróżujące hulajnogami oraz piesi, biorący udział w wypadku hulajnóg coraz częściej trafiają na SOR z różnymi uszkodzeniami, najczęściej głowy czy licznymi złamaniami wielorakich części ciała. Są to dane podawane przez pracowników szpitali.Krakowski Zarząd Dróg jest zmuszany do porządkowania hulajnóg pozostawionych w niebezpiecznych miejscach. Pracują oni zgodnie z Ustawą o znalezionych przedmiotach, która nakazuje im przemieszczać hulajnogi do Biura znalezionych przedmiotów.

Transformacja przepisów, regulujących przemieszczanie się hulajnogami po Krakowie

Nowe normy dla przedsiębiorców i użytkowników

Prezydent miasta Krakowa zarządził swoim pracownikom, by zainicjowali meeting z firmami, które wypożyczają hulajnogi elektryczne na terenie miasta. Ich zadaniem jest także opracowanie właściwych zasad poruszania się hulajnogami po mieście, a następnie przekazanie ich tym przedsiębiorcom. Urzędnicy mają prawo wymagać stosowania się do tych zasad od wyżej wspomnianych spółek. Najważniejszą kwestią jaką należy rozważyć, a następnie rozstrzygnąć jest pozostawianie hulajnóg w miejscach temu nie przeznaczonych. Pan Jacek Majchrowski wyraźnie podkreśla, że takie postępowanie stwarza niebezpieczeństwo innym środkom lokomocji praz pieszym.