Wpływ medytacji na redukcję stresu
Nauka i edukacja

Wpływ medytacji na redukcję stresu

Na podstawie badań przeprowadzonych na pewnej grupie ludzi stwierdzono, że wszechobecny stres można zniwelować za pomocą medytacji. Współczesne społeczeństwo często jest rozdrażnione i naładowane negatywnymi emocjami. Notorycznie pojawiają się również problemy z jakością i długością snu.

Wpływ medytacji na redukcję stresu

Działanie medytacji

Choć badana grupa była niezbyt liczna, to to wszyscy chętni zdecydowali się na 20-minutowe ćwiczenie medytacyjne. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dzięki tej krótkiej próbie mogli znacznie szybciej uporać się z negatywnymi emocjami. Fakt, że było to pierwsze zetknięcie się z medytacją oznacza, że mózg może szybko przyjąć oddziaływanie ćwiczeń tego rodzaju. Poza odczuwaniem w zakresie emocji, część respondentów stwierdziło u siebie zminimalizowanie bólu o różnym podłożu. Całe badanie opierało się na przeprowadzeniu dwóch testów. W pierwszym stosowano gorący okład na przedramię, natomiast w drugim kierowano wzrok na negatywne lub neutralne obrazy. W pierwszej kolejności wymagano od grupy badanych odczuć całkowicie naturalnych. W drugiej natomiast poproszono o zastosowanie emocji rozwiązania wcześniej poznanego podczas medytacji.

Efekty eksperymentów

Prośba o skupienie się na naturalnych odczuciach wskazywała na to, że okłady nie są wcale gorące, lecz zaledwie ciepłe. Co ciekawe, po zbadaniu kory przedczołowej mózgu okazało się, że techniki medytacyjne mogą wpływać na podświadomość człowieka. Przeprowadzone badanie wskazało bardzo jasno, że ludzki mózg nie potrzebuje dużo czasu na opanowanie poszczególnych technik medytacji. Mózg można więc w ten sposób nieco oszukać. Oczywiście niezbędne jest podjęcie znacznie bardziej zaawansowanych badań, by stwierdzić to z całą pewnością. Jednak wszystko wskazuje na to, że przełom w dziedzinie leczenia dolegliwości za pomocą medytacji jest już bliski. Może to z pewnością podnieść jakość życia ludzi na całym świecie. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach wszystko nas stresuje, głównie życie w ciągłym biegu i pogoń za jak największymi zarobkami.