Dziedzictwo kulturowe Krakowa - najważniejsze symbole
Kraków

Dziedzictwo kulturowe Krakowa - najważniejsze symbole

Zwiedzając Kraków na każdym kroku spotyka się skarby z wszystkich minionych epok, warto poznać wszystkie ciekawe historie. Ich ilość uzasadnia wpisanie Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – miejsce uznaje się za Miasto Królów oraz duchową stolicę Polski w trudnych dla kraju czasach. Za rozwój miasta odpowiada przede wszystkim wszelkiego rodzaju dziedzictwo kulturowe, dzięki któremu w dawnej stolicy Polski dzieje się bardzo dużo ciekawego.

Dziedzictwo kulturowe Krakowa - najważniejsze symbole

Symbole Krakowa

Oczywiście trudno zdecydować, które zabytki są największymi symbolami Krakowa, turyści najczęściej zachwycają się Wawelem, Sukiennicami, Uniwersytetem Jagiellońskim i zwiedzają dzielnicę Kazimierz. W zakres dziedzictwa kulturowego wchodzi ponadto twórczość najbardziej znanych osób, w tym Wyspiańskiego, Szymborskiej, a także symbole kulinarne – obwarzanki, kremówki. Jak przystało na miasto pełne symboli, nie można zapomnieć o najbardziej znanej legendzie jego powstania. Chyba każdy doskonale zna podanie o Smoku Wawelskim, który zastraszał mieszkańców grodu Kraka. Potwora udało się zgładzić dzięki sprytnemu podstępowi okolicznej ludności, jednak na zawsze pozostał jednym z najbardziej znanych symboli Krakowa. Odwiedzając stronę https://krakowculture.pl można zapoznać się z wieloma innymi ciekawostkami, w tym skróconą historią powstania miasta Krakowa. Pierwszym królem Polski został Bolesław Chrobry, stał się jednocześnie założycielem dynastii Mieszka I. Tym samym Kraków został uznany za ośrodek władzy świeckiej oraz duchownej, zwłaszcza Wawel - rezydowali tam królowie oraz biskupi. Po konflikcie władcy Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem doszło do skazania duchownego na obcięcie członków. Został on kanonizowany, a jego relikwie zostały umieszczone w katedrze wawelskiej. Największe znaczenie w rozwoju Krakowa miała lokacja miasta na prawie magdeburskim, dokonał tego Bolesław Wstydliwy.

Co zadecydowało o rozwoju Krakowa?

Tak naprawdę wydarzeń decydujących o rozwoju Krakowa było dość dużo – każde na swój sposób wyjątkowe. Swoją przysłowiową „cegiełkę” dołożył ostatni władca dynastii piastowskiej – Kazimierz Wielki – podczas jego rządów w Krakowie nastąpił znaczny rozwój gospodarczy. Z inicjatywy króla została utworzona dzielnica Kazimierz, na uwagę zasługiwał obszerny rynek i zlokalizowany po środku ratusz. Jak się później okazało – Kazimierz został azylem dla poszukujących schronienia Żydów, których w czasie wojny zmuszono do opuszczenia Krakowa. Miasto stanowiło europejską metropolię, a najlepszym potwierdzeniem tych słów był zjazd władców. Poruszano wówczas najważniejsze kwestie polityczne, zagrożenie ze strony Turcji oraz konieczność zachowania równowagi w całej Europie Środkowej. Gości, którzy przyjechali do Krakowa przyjęto w bardzo uroczysty sposób, swoje zdolności kulinarne zaprezentował Mikołaj Wierzynek, którego tradycyjne potrawy są podawane do dziś w restauracji Wierzynek. Za czasów rządów Kazimierza Wielkiego powstała między innymi Akademia Krakowska – stanowiła drugi, zaraz po Pradze – uniwersytet w naszej części Europy.