Problemy psychiatryczne – kiedy skorzystać z pomocy specjalisty?
Zdrowie

Problemy psychiatryczne – kiedy skorzystać z pomocy specjalisty?

Korzystanie z opieki psychiatrycznej w naszym kraju jest dość stygmatyzowane i wiązane z czymś negatywnym. Zwykle stereotypowe myślenie o psychiatrii powoduje, że pacjenci wymagający leczenia zgłaszają się po pomoc zbyt późno. Wiele osób odsuwa myśl o pójściu do psychiatry na bok, wypiera je tylko po to, by nie zostać zepchniętym na margines społeczny. Takie działanie często ma poważne konsekwencje, które narażają życie i zdrowie pacjenta oraz ich bliskich. Lekarz psychiatra to taki sam lekarz jak kardiolog czy ortopeda. Warto mieć to na uwadze i nie bać się wizyty w gabinecie psychiatrycznym. Kiedy więc należy zgłosić się po specjalistyczne wsparcie?

Kiedy udać się do psychiatry?

Jest to bardzo złożone pytanie, ponieważ psychiatria jest jedną z obszerniejszych dziedzin medycyny, prezentująca nieskończoną ilość zaburzeń psychicznych. Do najczęściej występujących objawów alarmujących o potrzebie kontaktu ze specjalistą są utrzymujące się problemy ze snem, ciągły stres, długotrwały stan obniżonego nastroju bądź całkiem odmienne nastroje w porównaniu do stałych cech temperamentu, poczucie pustki myślowej, problemy z pamięcią, tendencja do izolacji, wycofanie się z życia społecznego, natrętne czynności bądź myśli, uzależnienia, poczucie zmian w obszarze własnego ciała, labilność emocjonalna, zmiana zachowania, objawy psychomotoryczne, zaburzenia intelektualne bądź seksualne.

Występowanie objawów psychotycznych jest również znaczącym sygnałem do podjęcia konsultacji z lekarzem psychiatrą. Mowa tutaj o urojeniach przed sądami, opiniami czy przekonaniami, halucynacjach, objawach katatonicznych (zbyt duża lub zbyt mała aktywność ruchowa) oraz zaburzeniach formy myślenia i zachowania – całkowita ich dezorganizacja.  

Problemy psychiatryczne – kiedy skorzystać z pomocy specjalisty?

Psychiatra w Krakowie – Gabinety Rozwoju

Gabinety Rozwoju świadczą usługę dla osób, poszukujących pomocy psychiatrycznej. W gronie specjalistów wpisanych w kategorię „psychiatra w Krakowie” znajdują się dr Katarzyna Monika Adamska oraz dr Joanna Ślusarczyk. Leczenie u psychiatry często powiązane jest z leczeniem farmakologicznym. Farmakologia oparta jest na stosowaniu środków, oddziałujących na konkretne neuromediatory w układzie nerwowym. Chodzi o to, by całkowicie wyeliminować dolegliwości psychiczne. W zależności od potrzeb stosowane jest leczenie krótko bądź długoterminowe. Często terapia ta jest połączona z psychoterapią. W Gabinetach Rozwoju uwzględnia się to dwutorowe leczenie, gdyż przynosi znacznie lepsze i trwalsze rezultaty. Tutaj do każdego pacjenta podchodzi się indywidualnie. Na początku każdy z nich poddany jest diagnostyce, w której udział bierze dwóch specjalistów. W razie konieczności następuje również konsultacja z pozostałymi osobami z zespołu leczniczego. Leczenie w Gabinetach Rozwoju gwarantuje całkowitą tajemnicę lekarską i psychoterapeutyczną. Najważniejszym celem pracy specjalistów jest uzyskanie takiej poprawy u pacjenta, by mógł zakończyć leczenie, całkowicie uwalniając się od cierpienia i prezentując znacznie większą świadomość siebie. Bez udziału psychoterapii nie było by to możliwe.